Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Ngày họp mặt và tri ân Thương phế binh Việt Nam Cộng hòa


Vào lúc 8 giờ sáng ngày 29 tháng 7, tại Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, trong khuôn viên Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Kỳ Đồng, đã diễn ra buổi họp mặt và tri ân các thương phế binh Việt Nam cộng hòa của các vị chức sắc tôn giáo Việt Nam.

Đây là một trong những buổi gặp gỡ xuất phát từ ý tưởng và sự vận động quyên góp của Hòa thượng Thích Không Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ từ thiện xã hội - Viện Hóa đạo Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Thương phế binh là đối tượng giúp đỡ đặc biệt của Tổng vụ Từ thiện xã hội Giáo Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ nhiều năm qua.