Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

Quyền Tự do Lập hội - Cẩm nang để thực hiện tốt quyền này

Hội là gì?
Từ “Hội” dùng để chỉ bất cứ một nhóm người nào và/hoặc bất cứ những pháp nhân nào ngồi lại với nhau để cùng hành động, phát biểu, thăng tiến, theo đuổi hoặc bảo vệ một lĩnh vực lợi íchchung (A/HRC/20/27, trang 13, đoạn 51). Một số loại hội đoàn thường gặp bao gồm các tổ chức xã hội dân sự, các câu lạc bộ, hợp tác xã, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức tôn giáo, các ĐẢNG PHÁI CHÍNH TRỊ, các nghiệp đoàn, các hội tài trợ và các nhóm hội trực tuyến (A/HRC/20/27, trang 13, đoạn 52).

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tuyên bố chung của các tổ chức XHDS độc lập Việt Nam về Dự thảo Luật về Hội
Việt Nam, ngày 1 tháng 8 năm 2015

Ngày 1 tháng 8 năm 2015, 22 tổ chức Xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam đã công bố trên internet một Bản Tuyên bố chung nhằm khẳng định lập trường hoạt động độc lập, thái độ kiên quyết thực thi và bảo vệ Quyền tự do Lập hội cũng như yêu cầu chính quyền Việt Nam tiếp nhận các ý kiến đóng góp của họ về một số điều khoản trong Dự thảo Luật về Hội.

Tuyên bố chung của các tổ chức xã hội dân sự độc lập đối với Dự thảo Luật về Hội của chính quyền Việt Nam


Tuyên bố chung này được đưa ra bởi các hội đoàn độc lập dưới đây, cũng chính là các tổ chức xã hội dân sự bị loại ra ngoài vòng pháp luật do không được chính quyền Việt Nam cấp phép hoạt động.

I-Trước tiên, chúng tôi công nhận rằng sự minh bạch, toàn diện, hoàn thiện và khả năng áp dụng công bằng cho mọi thành phần xã hội của luật pháp quốc gia là vô cùng cần thiết đối với sự bảo đảm và phát huy các quyền tự do dân sự của người dân, đối với sự phát triển toàn diện của quốc gia và sự tồn tại của nền pháp trị.

Vài suy nghĩ từ chuyện hôn nhân đồng giới


Những ngày gần đây, thế giới mạng xôn xao vì việc Thượng Viện Hoa Kỳ đã thông qua luật chấp nhận Hôn nhân đồng tính. Động thái này ở Hoa Kỳ đã tác động đến nhiều cộng đồng trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Hôm nay người viết xin nhấn mạnh nhu cầu phân biệt rõ ràng nhất có thể vài khái niệm sau đây để những cuộc tranh luận về vấn đề này không đi vào nguỵ biện: