Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

Vài lời nhắn gởi các bạn trẻTôi không biết vì lý do gì, đa số người Việt Nam, nhất là các bạn trẻ luôn bị cái quán tính xuất phát từ lựa chọn ban đầu kéo lê đi mà không dừng lại được. Nghĩa là, nếu họ đã chọn nơi ở nào, nghề nghiệp nào, người chồng/vợ nào… thì nhất định sẽ lấy lý do “đã lỡ rồi” để tiếp tục cái hiện trạng của mình, mà không dám thay đổi.

Cuộc đời không quá dài để mình lãng phí thời gian cho những việc, những người mà mình không còn tìm thấy lý do nào để tiếp tục gắn kết. Nhưng nó đủ dài để chúng ta luôn có thể dừng lại để nghiêm túc suy ngẫm về hiện trạng của mình và thực hiện những thay đổi cần thiết.

Tâm lý hành động theo quán tính cứng nhắc sẽ mang lại những rắc rối không thể tháo gỡ trong cuộc sống của chúng ta. Các bạn hay có cái tâm lý đại loại như: em đã làm nghề này được mấy năm rồi, tôi đã ở chỗ này lâu rồi, tôi đã làm việc này quen rồi, hai đứa mình đã biết nhau lâu rồi, vợ chồng tôi đã có với nhau mấy mặt con rồi… Tất cả tựu trung lại cũng là: lỡ dành nhiều tâm sức và thời gian rồi nên không muốn hoặc không dám thay đổi!