Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Hãy ngăn chặn tra tấn và bạo lực tại Việt Nam!


Bản tiếng Việt:
Tôi là Huỳnh Thục Vy, một blogger bất đồng chính kiến, một người bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Trong khi tôi đang chia sẻ với bạn những lời này, tra tấn và bạo lực chống lại người dân, đặc biệt là những người bất đồng chính kiến vẫn còn tiếp tục và ngày càng nghiêm trọng hơn.