Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

HUỲNH THỤC VY ĐIỀU TRẦN TẠI QUỐC HỘI HOA KỲ
Nội dung tiếng Việt:

Kính thưa cử tọa,

Trước nay, tôi khá ngạc nhiên thấy nhiều NGO quốc tế bảo vệ phụ nữ vẫn đến Việt Nam hằng năm để thảo luận và hợp tác với Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam của Nhà nước Việt Nam về các vấn đề như bao lực gia đình, buôn bán phụ nữ và trẻ em gái, nô lệ tình dục... Thế nhưng, sự xâm phạm quyền phụ nữ vẫn tiếp diễn, thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn.