Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Tâm tình nhân ngày của Cha

Tôi luôn có một cảm nhận đặc biệt khi so sánh gương mặt những người phương Tây và người Việt chúng ta. Người phương Tây sở hữu nét tự nhiên, lạc quan và tự tin khác hẳn chúng ta. Ngay cả trẻ con phương Tây cũng tự tin và sống động hơn trẻ con xứ mình. Tôi tin rằng sự tự tin sáng ngời trên gương mặt họ xuất phát từ thực tế là từ lúc được sinh ra, đi học, bước vào đời, họ nhận được sự tôn trọng và bảo vệ cần thiết để sống và phát triển cá nhân.

Về thói tôn sùng biểu tượng của người Việt chúng ta

Người Việt chúng ta đặc biệt thích tôn sùng biểu tượng. Có lẽ tôi đã nhiều lần chia sẻ cách nghĩ của mình về chuyện này nhưng hôm nay lại nói dài dòng hơn bằng một bài viết, vì nghĩ rằng tâm lý này thực sự không có lợi. Và “lợi” đối với tôi không phải là ưu thắng của bất cứ ai mà là sự thăng tiến về tư tưởng, nhận thức của tất cả người Việt Nam. Sự ủng hộ và tôn sùng thái quá một cá nhân không phải là điều tốt và cũng không thích đáng đối với những con người tự do và trưởng thành.