Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

“Con vua thì lại làm vua”?!

Lâu rồi tôi không viết về các cá nhân trong hệ thống lãnh đạo cộng sản. Bởi nghĩ rằng, con người ai cũng có khiếm khuyết và những tồi dở thô thiển mà họ mắc phải chỉ một phần do nhân cách, mà phần lớn hơn là do sự trói buộc của guồng máy độc tài. Không một ai thành công giữ mình trong sạch trong hệ thống đó, đặc biệt là khi đã bước đến địa vị cao cấp trong đảng cộng sản và chính quyền.

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Report on Human Rights Violations against Women in Vietnam in 2014


February 2014

1Hải Phòng City Public Security disrupted the funeral of Mrs. Nguyễn Thị Lợi, mother of Ms. Phạm Thanh Nghiên, a prisoner of conscience (POC)  
February 26, 2014
Hải Phòng City Public Security stopped friends of Ms. Phạm Thanh Nghiên who came to the funeral of her mother Mrs. Nguyễn Thị Lợi. Public Security officers openly and brazenly removed the condolence ribbons from the flower wreaths sent by civil society organizations. They disrupted the funeral procession to the cemetery. They relented and allowed the funeral to go forward only after the family of the deceased vehemently protested the inhumanity of their action.