Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Thông báo về thắng lợi của các tổ chức XHDS độc lập tại Diễn đàn người dân ASEAN, Mã Lai


Kính thưa quý thân hữu và các cơ quan truyền thông tự do,

Hằng năm các tổ chức xã hội dân sự trong cộng đồng ASEAN đều tổ chức một Hội nghị khoáng đại tại quốc gia đứng nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN gọi là Hội nghị XHDS ASEAN/ Diễn đàn người dân ASEAN, gọi tắt theo tiếng Anh là ACSC/ APF