Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Việt Nam: Trung Quốc và Hoa Kỳ

Huỳnh Thục Vy viết riêng cho VOA Tiếng Việt từ Việt Nam.
 
Tháng 6 vừa qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã viếng thăm Trung Quốc trong bối cảnh sự phẫn nộ của người dân Việt Nam dâng cao vì những sự cố Trung Quốc liên tiếp xâm phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam trên biển Đông.
Thực chất, từ trước nay, những cuộc viếng thăm Trung Quốc của các lãnh đạo cộng sản Việt Nam chưa bao giờ mang tính ngoại giao song phương, mà chỉ có tính chất như những lễ chầu "thiên tử" ở Trung Nam Hải.


Mời các bạn theo dõi tiếp trên VOA: