Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Văn hóa chiến tranh và nô lệ tư tưởng

Huỳnh Trọng Hiếu viết cho VOA

Cuộc chiến Nam Bắc kết thúc gần bốn thập niên, Nhà nước từng một thời có cơ quan đại diện chính thức tại Liên Hiệp quốc nay chỉ còn là hồi ức buồn trong tâm thức những người dân Việt lưu vong khắp nơi trên thế giới. Tiếp theo đó là những tranh luận dường như không có hồi kết, dưới nhiều lăng kính dị biệt về nguyên nhân chiến thắng- thất bại. Thiết nghĩ, một cái nhìn khách quan trên tinh thần tôn trọng sự thật là điều cần thiết.
Mời quý vị độc giả đọc tiếp trên VOA
http://www.voatiengviet.com/content/van-hoa-chien-tranh-va-no-le-tu-tuong/1776429.html