Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Suy nghĩ về xã hội dân sự

Huỳnh Thục Vy
Viết cho BBCVietnamese.com

Xã hội dân sự được minh định trong sự tách biệt với các không gian hoạt động khác, bao gồm xã hội kinh tế (hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận) và xã hội chính trị (các định chế quyền lực chính trị và các đảng phái).


Tự nguyện, tự vận hành, phi lợi nhuận và độc lập với quyền lực chính trị là những đặc tính cơ bản định hình sự tồn tại riêng biệt của xã hội dân sự.

Kính mời quý độc giả đọc tiếp trên BBC:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/10/131015_huynh_thuc_vy_xa_hoi_dan_su.shtml