Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Video Huynh Thuc Vy: Human Rights Abuses against Women in Vietnam


In the context of human rights violations in Vietnam, women are always the most vulnerable. 

Apart from being victims of forced labor, human trafficking and slavery, Vietnamese women are also victims of violence and political persecution from the authorities because they fight for justice and dare to express dissenting opinions. These violence and political persecution carried out by the authorities have more severe impact on us just because we are women.

When male prisoners of conscience are in jail, mothers and wives are left to bear all the burdens of supporting their families. They also have to make visits to their sons and husbands – very difficult tasks - on their own. These women are often harassed by local authorities and alienated by government-fearing neighbors. Sometimes, they have to try to protect themselves and their children in vain from attacks by thugs hired by police.

When farmer families are displaced from their land, mothers, wives and daughters often took on the task of going to the central government in Hanoi to submit petitions. They usually live in parks and on pavements while waiting for the authorities to respond. Sometimes when they stage protests they are brutally beaten up by police and hooligans.

When female dissidents are imprisoned, the lack of hygiene makes them more susceptible to diseases than male prisoners. Moreover, female political prisoners are often made to share cells with HIV-infected and bullying inmates which really traumatize them. 

As far as our group named Vietnamese Women for Human Rights is concerned, the aforementioned women are targets for our support. Unfortunately, the Vietnamese authorities consider VWHR illegal and their policemen frequently harass our members.

I hope international communities will support our efforts to defend these women.
For a start, please share this video. 
Thank you so much for your kind considerations.


Trong bối cảnh vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, phụ nữ luôn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Ngoài việc là nạn nhân của tình trạng cưỡng bức lao động, buôn người và nô lệ, phụ nữ Việt Nam cũng là nạn nhân của bạo lực và đàn áp chính trị của chính quyền vì họ đấu tranh cho công lý và dám bày tỏ ý kiến bất đồng. Bạo lực và sự ngược đãi chính trị của nhà cầm quyền có tác động nghiêm trọng hơn đối với chúng tôi chỉ vì chúng tôi là phụ nữ.

Khi các tù nhân lương tâm nan giới ở trong tù, mẹ và vợ họ phải gánh trách nhiệm nuôi sống gia đình. Họ còn phải đi thăm tù - nhiệm vụ rất khó khăn - một mình. Những phụ nữ này thường bị sách nhiễu bởi chính quyền địa phương và bị hàng xóm xa lánh. Đôi khi, họ phải cố gắng để bảo vệ bản thân và con cái của họ một cách tuyệt vọng, khỏi các cuộc tấn công bởi những tên côn đồ được thuê bởi công an.

Khi các gia đình nông dân bị cưỡng đoạt đất đai, mẹ, vợ và con gái của họ thường lãnh nhiệm vụ đi nộp đơn khiếu kiện ở Hà Nội. Họ thường sống trong các công viên và trên vỉa hè, trong khi chờ đợi các cơ quan chính quyền trả lời. Đôi khi họ biểu tình và bị đánh đập tàn nhẫn bởi công an và côn đồ.

Khi những người bất đồng chính kiến nữ bị cầm tù, điều kiện nhà tù thiếu vệ sinh làm cho họ dễ bị mắc bệnh hơn so với các tù nhân nam. Hơn nữa, các tù nhân chính trị nữ thường bị giam giữ chung với các tù nhân nhiễm HIV và hay gây hấn, điều này thực sự là sự khủng bố tinh thần ghê gớm đối với các nữ tù nhân chính trị.

Ngay sau khi nhóm chúng tôi có tên là Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam được thành lập và tham gia đấu tranh, những người phụ nữ nói trên là mục tiêu cho sự hỗ trợ của chúng tôi. Thật không may, các nhà cầm quyền Việt Nam xem hội chúng tôi là bất hợp pháp và công an của họ thường xuyên quấy rối các thành viên của chúng tôi.

Tôi hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ hỗ trợ các nỗ lực của chúng tôi để bảo vệ những người phụ nữ này.
Trước tiên, xin hãy chia sẻ video này.
Cảm ơn quý vị rất nhiều.